contatore stats BABBO NATALE RISPONDE AD UN BAMBINO CALABRESE | TUTTOCOSENZA

subscribe: Posts | Comments

consigliata da tuttocosenza

BABBO NATALE RISPONDE AD UN BAMBINO CALABRESE

10898105_365197353662442_1559457234132781542_n

 

<<Caro bambino,

ogni anno sa cazz’i litania: «Sono stato bravo», «Non ho fatto arrabbiare», «Sono stato buono». Pu però u sacciu ca ha arribellatu l’asilo, ha fattu zumpà all’aria a scola elementare e chira mappina mmualicata ccu uagliu i dintra ca ha spunutu nterra e nannata si ci ha sfracomatu u femore l’ha misa tu.
Vida ca iu un signu fissa… u sacciu ca si nu merda e ca si chira bonanima i Erode era vivu ti facìa u culu a cappiaddru i prievite!
L’adi finì i cuntà fissarie tutti l’anni, ca mo m’ha siccatu. Cum’è ca sempre mi fa u stessu schema: introduzione in cui sei bravo, intermezzo con buoni propositi ed auspici -es.: vorrei che finisse la fame nel mondo- e parte finale – a viscigliata- in cui mi chiedi l’ira i Dio?
Si nu pisciaturu: a tia d’a fame nel mondo un tinni frica na ralla, dei debiti della Banca mondiale un tinni mporta nente e d’a povertà dei paesi del terzo mondo tinni sbatti tri quarti! Chiru ca vu tu è na sula cosa: i rigali, ca ti canusciu buanu.
Bè, stannu u vi cumu t’u dicu: vattinni tu e sa littareddra d’u cavolo (ca tra parentesi sbagli sempre l’indirizzo e tutte i littare vannu sparse pi tuttu l’emisfero settentrionale e ogni vota i poste d’a Lapponia mi multanu pi tuttu u spam ca causo a si quattru strazzuni lapponi ca, tutti l’anni, fanu na class action contro il rompimento di staccia da parte delle lettere indirizzate male a Babbo Natale).

Chi mi significa ca ci scrivi A: Babbo Natale, Polo Nord???

Cumu si iu scrivissa A: Civiglio de’ Civiglis, Italia.

U sa chi t’arrivassa? Sa bella punta…

Iu unn’aiu capitu si u ciuatu si tu o è patritta ca è nu buanu fissa: quannu tuttu manca jate supa a Google: indirizzo Babbo Natale. Ci vo tanto?

Fammi na cortesia, scrivami (PI NA CAZZA I VOTA SULA ARMENU, NO ASSAI) na littera SINCERA. Na cosa del tipo: “caro babbo natale, signu statu tristu, haiu fattu arrabbiare a mamma e a papà, chiru ca tira sempre i foglie a chira pianta i minchia d’a vecchia d’u pianu i sutta (ca puru ca è vecchia a chiamanu «a signorina») e quannu passa nu viecchiu ca mi sta antipatico li mignu sempre i mmuccagliateddre d’u barcune e pu m’ammucciu pi un mi fa vida e chiru si crida ca era na guccia i pioggia. Senta a mia, babbonatà, ca a gente mora i fame a mia onestmente un mi sfiora popio. Un mangianu? Morissaru. L’importante è ca moranu luntanu e no stasira ca sinnò mi guastanu u Natale. D’i debiti? Si fricanu. Iu chi puazzu fa: tiegnu 8 anni, vida si m’ai accollà i cazzi ca gente istruita e governatori mondiali un su stati cazzi i risolva cu tuttu ca tenanu master e atri attestati a chirica i mbrella. Per cui, asulìa: iu tiegnu na listiceddra che avrei stilato. C’è giusto l’essenziale pe farmi giocare i ccà aru 2064. Chi vulimu fa? Mi lassi i chiavi d’a fabbrica o mi puarti a rate comodamente dilaniate?

Ciao, t’aspetto. Ah, un fa rumure ca nonno si perda u primu suannu sta svegliu tutta a notte e rumpa a staccia. Grazie, Gigino.”
Ochei? Vabbù. Non credo che, turdu cumu si, capirai quello che ti ho detto.

E un mi chiamate Santa ca mi ncazzu: signu masculu, u vuliti capì? Ca ccà in Lapponia mi sputtanu tutti, puru i renne!
Ci siamo? Ti salutu e ti salasso.
Sinceramente,Babbo Natale>>

Fonte: Net1fun.com

Comments are closed.